Mazda Bình Tân
New Mazda CX-5

New Mazda CX-5

CX-5 2.0L Deluxe giá chỉ 759,000,000₫

CX-5 2.0L Luxury giá chỉ 799,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Active giá chỉ 839,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Sport giá chỉ 859,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Exclusive giá chỉ 879,000,000₫

CX-5 2.5L Signature Sport giá chỉ 979,000,000₫

CX-5 2.5L Signature Exclusive giá chỉ 999,000,000₫

  • Ưu đãi giảm giá
  • Tặng phụ kiện
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5

Thông số New Mazda CX-5

.