Mazda Bình Tân
New Mazda CX-5

New Mazda CX-5

CX-5 2.0L Deluxe giá chỉ 749,000,000₫

CX-5 2.0L Luxury giá chỉ 789,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Active giá chỉ 829,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Sport giá chỉ 849,000,000₫

CX-5 2.0L Premium Exclusive giá chỉ 869,000,000₫

CX-5 2.5L Signature Sport giá chỉ 939,000,000₫

CX-5 2.5L Signature Exclusive giá chỉ 959,000,000₫

  • Ưu đãi giảm giá
  • Tặng phụ kiện
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5
  • New Mazda CX-5

Thông số New Mazda CX-5

.