Mazda Bình Tân

Bảng giá

Bảng giá xe Mazda Mới Nhất

Mazda 2 Sedan

Mazda 2 Sedan
 • New Mazda 2 AT IPM

  408,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Luxury IPM

  484,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Premium IPM

  508,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda 2 Sport

 Mazda 2 Sport
 • New Mazda 2 Sport Luxury IPM

  527,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Sport Premium IPM

  544,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

All New Mazda 3 Sedan

All New Mazda 3 Sedan
 • Mazda 3 Deluxe

  579,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Luxury

  624,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Premium

  699,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

All New Mazda 3 Sport

All New Mazda 3 Sport
 • Mazda 3 Sport Luxury

  639,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Sport Premium

  699,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda 6

Mazda 6
 • 2.0L Premium

  769,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 2.0L Premium GTCCC

  815,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 2.5L Signature Premium GTCCC

  899,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

New Mazda CX-5

New Mazda CX-5
 • CX-5 2.0L Deluxe

  749,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Luxury

  789,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Active

  829,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Sport

  849,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Exclusive

  869,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.5L Signature Sport

  939,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.5L Signature Exclusive

  959,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

New Mazda CX-8

New Mazda CX-8
 • CX-8 Luxury

  939,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium

  1,014,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium AWD

  1,109,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium AWD 6 chỗ

  1,119,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda CX-3

Mazda CX-3
 • New Mazda CX-3 AT

  512,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Deluxe

  549,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Luxury

  579,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Premium

  631,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda CX-30

Mazda CX-30
 • CX-30 2.0L Luxury

  699,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-30 2.0L Premium

  749,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda BT-50

Mazda BT-50
 • BT-50 MT 4x2

  534,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • BT-50 AT 4x2

  644,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

.