Mazda Bình Tân

Bảng giá

Bảng giá xe Mazda Mới Nhất

Mazda 2 Sedan

Mazda 2 Sedan
 • New Mazda 2 AT IPM

  420,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Luxury IPM

  504,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Premium IPM

  524,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda 2 Sport

 Mazda 2 Sport
 • New Mazda 2 Sport Luxury IPM

  517,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda 2 Sport Premium IPM

  562,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

All New Mazda 3 Sedan

All New Mazda 3 Sedan
 • Mazda 3 Deluxe

  579,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Luxury

  619,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Premium

  729,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

All New Mazda 3 Sport

All New Mazda 3 Sport
 • Mazda 3 Sport Luxury

  639,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • Mazda 3 Sport Premium

  679,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda 6

Mazda 6
 • 2.0L Premium

  779,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 2.0L Premium GTCCC

  825,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 2.5L Signature Premium GTCCC

  914,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

New Mazda CX-5

New Mazda CX-5
 • CX-5 2.0L Deluxe

  759,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Luxury

  799,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Active

  839,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Sport

  859,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.0L Premium Exclusive

  879,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.5L Signature Sport

  979,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-5 2.5L Signature Exclusive

  999,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

New Mazda CX-8

New Mazda CX-8
 • CX-8 Luxury

  949,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium

  1,024,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium AWD

  1,119,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-8 Premium AWD 6 chỗ

  1,129,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda CX-3

Mazda CX-3
 • New Mazda CX-3 AT

  534,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Deluxe

  569,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Luxury

  599,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • New Mazda CX-3 Premium

  654,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda CX-30

Mazda CX-30
 • CX-30 2.0L Luxury

  699,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • CX-30 2.0L Premium

  739,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Mazda BT-50

Mazda BT-50
 • BT-50 MT 4x2

  534,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • BT-50 AT 4x2

  644,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

.